NO

VELG LAND

Frankrike

Tyskland

Storbritannia

Italia

Nederland

Sverige

Spania

Finland

Belgia

Sveits

Rép. Tchèque

Danmark

Østerrike

Norge

Portugal

Irland

Slovakia

Polen

Nouvelle-Zélande

Slovenia

Japan

CHOISISSEZ VOTRE LANGUE

Français

Néerlandais

Français

Deutsche

Italiano

Rapido Bobiler

ANERKJENT KVALITET

Vi er fullt klar over at det er kvalitet som i første rekke vil tiltale kunden. Vi ønsker å se våre kunder tilfreds, og har derfor implementert strenge kvalitetsprosesser i produksjonen vår, som alle RAPIDO’s medarbeidere bestreber seg på å følge.

Under produktets utviklingsfase, foretar vi en hel rekke tester med tanke på å forbedre bilene våre. Ved å teste kjøretøyene på bane, ser vi om bilene holder mål, og sammen med resultatene av testene som utføres i kjølerom, har vi grunnlag for å garantere at de forkjellige modellene våre møter kravene som stilles til dem, og kan brukes året rundt. Vi har funnet tekniske løsninger for å bekjempe varmetap i bilene. Disse løsningene har fått god mottagelse av våre nordiske kunder og generelt sett av dem som gjerne drar til vintersportdestinasjoner i vinterhalvåret.

Og fordi vi vet at ingen testsituasjon vil være like ekte som å oppleve en gitt situasjon i virkeligheten, har vi inngått samarbeid med enkelte av dem som legger ut på veien med bobil, og som ikke er redde for å kjøre tusenvis av kilometer med bilene våre. Deres tilbakemeldinger er gull verdt! Vi får vite hvordan bilen tåler reelle påkjenninger, og denne informasjonen er av største betydning for oss, når vi sammenholder den med resultatene av de vanlige fabrikktestene.

« Det jeg setter mest pris på? Møte RAPIDO bobiler på veien og kjenne at jeg er stolt av å ha vært med på å bygge den! »


Tiphanie
, montør av fritidsbiler

ALLTID HØYE KRAV TIL KVALITET

  • 1 / Under produksjonen blir hvert kjøretøy kontinuerlig kontrollert av operatørene. Hvert punkt som etter utredning viser seg mulig å forbedre vil deretter føre til konkrete tiltak for å forbedre de modellene det gjelder. Når et kjøretøy kommer til siste del av produksjonskjeden, utfører en kvalitetskontrollør en rekke funksjonelle og visuelle tester. Mer enn 100 punkter sjekkes. Dersom man konstaterer at et ferdig produkt ikke svarer til våre kvalitetskrav, vil det tas inn for korrigering.
  • 2 / I tillegg blir enkelte biler tilfeldig plukket ut fra produksjonskjeden for å kontrolleres grundig av et eget team. Vi legger ut på veien med noen av bilene for eventuelt å identifisere ting som bare er påviselige når kjøretøyet kjører (støy, hvordan kjøretøyet oppfører seg, osv). 
  • 3 / Og fordi kundenes tilfredshet er noe som angår oss alle, lar vi hvert år samtlige medarbeidere i RAPIDO’s stab gjennomgå en evaluering.
  • 4 / Siste fase i produksjonsskjeden er en test som går ut på å kjøre bilen gjennom en tunnel med vannsprut for å sjekke at den er tett nok. Vi kan dermed gi våre kunder 5 års vanntetthetsgaranti.